Stručná historie gastronomie

Někdo by řekl, že vaření je staré jak lidstvo samo, ale není to zcela pravda.
První poznatky o úpravě potravin pochází z doby kamenné. Byla to tepelná úprava masa. Někde jsem si přečetl, jak k tomu došlo.
To jednou, po lovu, se tlupa pralidí nemohla dohodnout na dělení kořisti. Při bouřlivém dělení spadlo pár pro ně méně hodnotných kousků masa do ohně. Po čase zjistili, že se jeskyní šíří jakási pro ně neznámá, ale příjemná vůně. Jelikož se tehdy řídili  instinktem čichu a chuti, zjistili, že to tajemné vychází z oněch kousků, které se nacházely v ohništi. Ochutnali, nebo spíše prozkoumali kousky masa a zjistili, že je to pro ně příjemnější a lépe se jim ta potrava konzumuje.
Postupem času se úprava potravin zdokonalovala a přizpůsobila se každému dobovému trendu.
Vznik vyššího vývojového stupně přípravy pokrmů se připisuje jihoasijským civilizacím, které byly mezi prvními, co znaly přípravu pokrmů z různých druhů obilnin, ryb, zvěřiny, domácích zvířat, ovoce a taky koření.
Rozvojem obchodních cest se tyto poznatky šíří přes Persii do Egypta, Řecka a později do Říma. Ve 3. století p.n.l. zažívá římská kuchyně nebývalý rozmach. Částečně se to připisuje místní šlechtě, která pořádala různé hostiny a předbíhala se v jejich bohatosti a různorodosti.
V období stěhování národů zůstává kuchařské umění na mrtvém bodě až do pozdějšího středověku, což potvrzují písemné záznamy, ve kterých se za celé tisíciletí ( od 4.století až do 14.století ) neobjevuje žádná větší písemná zmínka o kuchařském umění.
Za tvůrce moderní gastronomie, se považuje italská kuchyně dosahující vrcholu v 16. století. V tomto období byla např.  francouzská kuchyně ve svých počátcích. Svého  vrcholu dosahuje až v době panování krále Ludvíka XV.  a zbavuje se vlivu italské kuchyně.
Zlatý věk prožívá gastronomie v 17. až 18. století, kde se centrem kultury stává Paříž. Ovlivňuje směr gastronomie v celé Evropě a její kulturu můžeme najít v různých koutech světa.

Fotogalerie: Stručná historie gastronomie